Jeomühendislik

Durumun insan hedefli etkilenmesi Země, özellikle onun iklim. Gezegensel süreçlerin yetersiz bilgisi nedeniyle, jeomühendislik (örneğin aerosoller aracılığıyla ve chemtrails) öngörülemeyen iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları. İklimi etkilemek aynı zamanda etik soruları da gündeme getiriyor. İklim değişikliğinin bazı yolları eleştirilir, örneğin Dünya Doğayı Koruma Vakfı.