Hint tarihi

Hint tarihi, Batılı olanın aksine, Hıristiyan politik sansür tarafından işaretlenmez. Binlerce yaşında olan olayları okuyabiliyoruz bu yüzden. Batı dünyasının sözde Hint dünyası ile etkileşimini de öğrenebiliriz. bilge öğrenirler.