İncil: gerçek bir hikaye

Bugün bize sunulan Kutsal Kitap hikayeleri, çoğu durumda gerçek tarihin bir yansımasıdır. İncil, başından beri içeriği değişmeyen bir kitap kitabı olarak anılsa da, daha yakından incelendiğinde, zamanın politik ihtiyaçlarını karşılamak için içeriğinin birkaç kez değiştirildiği ve rafine edildiği gerçeği doğrulanır.

İncil'in oluşturulmasından önce gelen daha önceki bir baskıyı bulmak, hatta daha iyisi, yazıları bulmak mümkünse, her zaman dini yapılar için yanan bir yerdir. Düşüncemizin atalarımızla aynı olup olmayacağını her zaman endişelendiririz.

FS 382'de Roma Konseyinde siyasi bir kesinti hangi metinlerin kabul edilebilir olduğuna ve hangilerinin yakılması gerektiğine karar verdi. Tarihin son sahtekarlığına ulaşamamış olanlar genellikle derin bir şekilde ruhani ve ruhsal olarak dönüştürücüdür. Bugünün görüşünün Doğu öğretileriyle pek çok ortak noktası var. Toplu olarak, bazen şu şekilde anılırlar: ruhani bilgiye ait.