İnsanlığın kayıp hatırası

İnsan toplumu, eski tarihinin hafızasında bir kayıp yaşıyor. Kaderimizi kontrol ederek, köklerimizden kopardık ve geçmişimizin kurgusal bir versiyonu sunuldu.

Geçmişini bilmeyen, şimdiki anını ve geleceğini yaratmakta zorluk çeker. Atalarıyla güçlü bir bağı yok. Öğrenmeye fırsat yok.

Geçmişe bakmayı öğrenmemiz ya da sonunda bize zaman içinde çeşitli mesajlar bırakan eski atalarımızı daha iyi anlamayı öğrenmemiz gerekiyordu.

Bu bilgileri nasıl elde edeceğimiz bize bağlıdır. Bizden önce burada olanlar kadar eşsiz ve mükemmel olmadığımızı kabul etmeye ne kadar istekli olacağız ...