Hayat şarkısı

6 19. 06. 2022

Afrika'dan bir yerli kabile, bir çocuğun doğum tarihini fiziksel doğumdan değil, annenin çocuğun rahminde olduğunu hissettiği andan itibaren sayar.

Bir kadın çocuk sahibi olmak istediğine karar verdiğinde bir ağaç arar ve altına oturur. Burada, gelecek çocuğa yönelik bir şarkı duyana kadar meditasyon yapıyor. Sonra müstakbel babasına gider ve ona bu şarkıyı söylemeyi öğretir. Aynı şekilde, şarkı, kabilenin bazı üyeleri tarafından öğretilir ve daha sonra çocuğun fiziksel olarak gebe kalacağı gün onu davet etmek ve çağırmak için şarkı söyler. Hamilelik sırasında ebeler ve ebeler de şarkıyı öğrenirler.

Devamı SpontaneBubnování.cz.

Benzer makaleler