İncil: Gerçek hikaye

İncil hikayeleri, bugün bize sunulduğu gibi, çoğu zaman gerçek tarihin bir yansımasıdır. Kutsal Kitap, bir kitap kitabı gibi konuşsa da, doğduğu tarihten itibaren içeriği değişmez olan bir kitap, zamanının politik ihtiyaçlarını karşılamak için içeriğinin zaman içinde birçok kez güncellendiği gerçeğiyle teyit edilir.

İncil'in oluşturulmasından önce gelen daha önceki bir baskıyı bulmak, hatta daha iyisi, yazıları bulmak mümkünse, her zaman dini yapılar için yanan bir yerdir. Düşüncemizin atalarımızla aynı olup olmayacağını her zaman endişelendiririz.

Roma'daki Konseyde 382 AC'de siyasi bir kesinti ile hangi metinlerin kabul edilebilir olduğuna ve hangi yanmanın gerektiğini kararlaştırılmıştır. Tarihin son tahrifine ulaşmamış olanlar genellikle derinden manevi ve ruhsal olarak dönüştürücüdür. Bugünün görüşünün Doğu öğretileriyle ilgisi var. Toplu olarak, bazen ruhani bilgiye ait.